Implantaten

Het kan niet lang genoeg benadrukt worden dat de beste implantaten onze eigen tanden en kiezen zijn. Dat gezegd hebbende is het verlies van één of meer tanden gedurende een mensenleven geen uitzondering. Gelukkig is het plaatsen van implantaten een voorspelbare behandeling geworden, hoewel ook daar zoals met alles in het leven nooit een 100% garantie gegeven kan worden.


In onze praktijk implanteren we al ruim twintig jaar. Maar alleen bij onze eigen patiënten. Niet als verwijspraktijk maar om de tandheelkunde voor onze mensen zo breed mogelijk aan te kunnen bieden. Voorwaarde voor iedere succes op de langere termijn is en blijft dat de mondhygiëne zo optimaal mogelijk wordt uitgevoerd. Dat geldt sowieso altijd natuurlijk, maar voor implantaten luistert dit nog nauwer.

Meerdere implantaatsystemen hebben we in het verleden de revu laten passeren. Maar ondanks alle merken zijn wij uit loyaliteit blijven hangen aan Biocomp. Daar waar voorheen alle systemen allemaal sleuteltjes kenden voor allerhande schroefjes, was het Biocomp dat met één sleuteltje op de proppen kwam. Buiten deze prettige eenvoud is het een Nederlands product. En dat mag in deze tijd van mondiaal geweld ook wel eens ondersteund worden.
Doch de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat qua kwaliteit de doorsnee-implantaten elkaar niet zo gek veel meer ontlopen.

Implantaten zijn dus geschikt voor tand vervanging. Maar implantaten kunnen ook groepsgewijs geplaatst worden in een tandeloze kaak. Daar wordt dan doorgaans een steg op gemaakt, waarmee een prothese meer houvast kan vinden; de zogenaamde klikprothese. Een implantaat is kortom een kunstwortel waar de benodigde prothetische voorziening in, dan wel op geschroefd kan worden. Denk hier aan zaken zoals een knopverankering voor onder een frameprothese, een steg voor onder een volledige prothese of een kroon, solitair dan wel als onderdeel van een brug.