Nieuwkomers & Huisregels

Allereerst heel hartelijk welkom  in onze praktijk

Voor inschrijving verzoeken wij uw gegevens van uw vorige tandarts door te laten geven waarna u een afspraak kunt maken voor een afspraak.

Mondgezondheid maakt onlosmakelijk deel uit van de algemene gezondheid. Ons doel is om U te helpen een optimale mondgezondheid te bereiken en/of te behouden. Bij onze kennismaking verzamelen wij daarom de noodzakelijke gegevens, om Uw huidige mondconditie in kaart te brengen. Uw wensen kunnen we daarmee beter bespreken.


Wij zullen U verzoeken om een gezondheidsvragenlijst in te vullen. Betreft het een recente overstap, dan zouden wij ook graag Uw eerdere tandheelkundige gegevens in kaart hebben.
Dit ook om onnodige verrichtingen te vermijden. Zijn er recentelijk nog foto’s gemaakt, dan is het onzin dat weer te gaan doen. Om maar wat te noemen.

Controletermijn

Voor de meeste mensen met eigen tanden en kiezen blijft ons advies ieder halfjaar komen voor controle. Bij een puntgaaf gebit met gebleken historie kan uiteraard een jaarlijkse gettogether volstaan.

In overleg wordt deze termijn individueel bepaald. Dat kan zijn vaker of minder vaak. De trend van onregelmatiger de tandarts bezoeken (door vervallen van de saneringsplicht) heeft al een merkbaar negatieve invloed op de gemiddelde mondgezondheid.
Laat dit U niet overkomen.

Voor diegenen die een gebitsprothese hebben, kan gemiddeld een termijn van twee jaren volstaan. Tenzij er implantaten zijn geplaatst. Dan blijft bovenstaande gelden, alsof U eigen tanden en kiezen heeft.

Ons bestand is actief

Wij sturen U tijdig een herinnering voor het maken van Uw volgende controle-afspraak. Dit blijft echter wel Uw verantwoording. De post is de post niet meer. En ook in cyberspace maakt de mailman wel eens een foutje.
U kunt ook meteen de volgende controle-afspraak aan onze mooie balie maken.

Indien U ons langere tijd niet meer hebt bezocht, schrijven we U aan. Of we wagen er een belletje aan.
Wij vragen dan of U nog bij ons ingeschreven wenst te blijven. Wij houden van een actief patiëntenbestand, dat voor ons allemaal gunstig is.
Continue monitoring is juist voor de mond een vereiste, zoals onderstaand dankwoord illustreert.

Bereikbaarheid / toegankelijkheid

De tandartspraktijk is telefonisch bereikbaar onder nummer: 0165-533923. Tijdens werktijd wordt U dan te woord gestaan door één van de dames. Buiten werktijd en in het weekend staat het antwoordapparaat aan voor de avond- of weekenddienst. Via dit antwoordapparaat krijgt U informatie hoe U de dienstdoende tandarts kunt bereiken.

Tegenwoordig ook niet geheel onbelangrijk; gratis parkeergelegenheid voor de deur dan wel direct om de hoek.

Uw afspraak

Wij behandelen uitsluitend na afspraak.
Indien U Uw afspraak niet kunt nakomen, dient U deze minimaal 48 uur van tevoren af te zeggen. Anders kunnen wij de voor U gereserveerde tijd in rekening brengen.

Pijnklachten

Wanneer U een pijnklacht heeft, wacht dan niet tot de volgende controle. Neem dan contact met ons op. Bel ons indien mogelijk tussen 8.30 en 10.00 uur, zodat wij U dezelfde dag nog kunnen helpen. U kunt ook altijd ons open spreekuur bezoeken. Indien de praktijk gesloten is; hoort U op het antwoordapparaat het nummer van de dienstdoende tandarts.

Update Medische gegevens

Voor ieders veiligheid verzoeken wij U om ons blijvend te informeren omtrent medische bijzonderheden. Denk hierbij aan zwangerschap, nieuw of veranderd medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, etc..

Geeft U bij veranderingen dit dan bij Uw volgend bezoek even aan ons door?

Vanzelfsprekend geldt dit ook voor andere wijzigingen.

U bent van overheidswege verplicht Uw identiteitsbewijs bij ieder bezoek mee te nemen. 

Privacyregeling en geheimhouding

Patiënteninformatie wordt niet aan derden doorgestuurd of -verteld zonder overleg met de tandarts en medeweten van de betrokkene. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand. Behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing).
Zie ook de pagina omtrent de AVG.

AVG-weetje: wij mogen geen gegevens aan te politie laten zien als die daar om zou vragen. Maar staat de zorgverzekeraar op de stoep, krijgt deze dankzij de nieuwe privacywet carte blanche …
Vandaar dat wij onafhankelijkheid blijven nastreven.

Klanttevredenheid

Wij meten periodiek de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt en moet U deze ook melden direct bij ons.

Betalingsvoorwaarden

Na de behandeling krijgt U meteen de nota mee. Deze kunt U bij ons afrekenen met de pin of contant. Bij enkele verzekeraars kunnen wij rechtstreeks declareren doch niet bij allen. Louter om onze onafhankelijksheidspositie zo mogelijk nog te behouden. Verdere informatie over de betalingsvoorwaarden is te verkrijgen bij de desbetreffende balieassistente.
U krijgt voor behandelingen boven de 250 euro een begroting.

Voor betaling via incassoprocedure gelden de algemene NMT–betalingsvoorwaarden: NMT-Betalingsvoorwaarden20tandheelkundige20zorg.pdf.
Wij houden zelf onze gebruikelijke betalingstermijn van twee weken aan, voordat u een eerste herinnering kunt verwachten. Indien u niet direct aan de balie uw nota heeft kunnen voldoen.

Meningsverschil

Indien U een meningsverschil heeft met Uw tandarts en denkt dat de tandarts aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat U dat samen heeft kunnen oplossen, dan kunt U zich richten tot de NMT (Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde) en om bemiddeling vragen.
Ook is één van onze tandartsen lid van de KOM met gelijke klachtenregeling.

Met vriendelijke groet,

Team Stroek.