Hygiëne

Onder kwaliteit verstaan wij ook hygiëne, wij houden ons aan de laatste richtlijnen om kruisbesmetting te voorkomen. Deze richtlijnen zijn opgesteld door de werkgroep infectiepreventie (WIP). Ons koelwater wordt halfjaarlijks getest op legionella, bovendien worden de cruciale waterleidingen wekelijks inwendig gedesinfecteerd.

Dit zijn onze tien geboden.

1. Wij dragen goed zittende latexvrije handschoenen ter voorkoming van kruisbesmetting. Deze worden na iedere patiënt gewisseld.


2. Wij desinfecteren met een thermodesinfector en
3. steriliseren met een autoclaaf in deze volgorde.
4. Daar waar mogelijk gebruiken wij disposables dan wel goed tegen desinfectie en sterilisatie bestendige materialen.

5. Wij zijn voldoende gevaccineerd tegen hepatitis B.
6. Wij maken gebruik van vier desinfectantia; huishoudelijk schoonmaakmiddel, alcohol, peroxide en bleekwater.

7. Onze nevelafzuigers minimaliseren de verspreiding van aërosolen.
8. Het koelwater van de hand- en hoekstukken alsook de meerfunctiespuit wordt aan het begin van iedere werkdag doorgespoeld. Maar ook na iedere patiënt en aan het einde van de werkdag.

9. Wij dragen (veiligheids-)brillen.
10. Wij dragen neus/mondmaskers van goede kwaliteit die na iedere patiënt worden vervangen.