Onze Kwaliteitsfilosofie

Een blik op onze kwaliteitsfilosofie

Kwaliteit is niet alleen gedegen tandheelkunde leveren en niet alleen ISO gecertificeerd zijn. Maar juist die zorg verlenen, waar U het beste mee af bent. Ook op de langere termijn. Maar hoe weet U of Uw tandarts kwaliteit levert?


Wij streven naar tandheelkunde met de hoogst haalbare kwaliteit.  Deze kan worden bereikt door twee bepalende factoren.

Enerzijds is daar de ervaring van de tandarts en binding met zijn of haar patiënten. Anderzijds zijn er bewezen behandelopties, die voor iedereen individueel bepaald worden op basis van een wetenschappelijke behandelstrategie. 

Ervaring en binding

Wij zijn in Nederland universitair geschoold en hebben reeds geruime tijd een eigen praktijk. Wij zien onze patiënten gedurende vele jaren en zijn daarom in staat om de vereiste zorg individueel te kunnen optimaliseren. Wij werken bewust niet in een grote praktijkorganisatie om de binding en zorg voor onze patiënten niet uit het oog te verliezen. Toch heerst er een trend, waar beweerd wordt dat ‘de patiënt’ beter af zou zijn bij een grote tandartsenpraktijk. Want “alle specialisaties” onder één dak en zo. Die trend rept uiteraard niet over de enorme nadelen, die aan dergelijke schaalvergrotingen in de zorg zitten voor U als patiënt. Buiten de overhead alleen al zal men helemaal niet informeren, dat de meeste specialisaties wellicht ook door Uw eigen tandarts verzorgd kunnen worden. Zonder gedoe met al die eilandjes waarvan we al weten waar dat in de zorg toe heeft geleid.

Het worden van een nummer, verloop aan behandelaars met al dan niet al te veel praktijkervaring is zo niet ons ding.

Behandelfilosofie

Waarschijnlijk weet U het niet maar iedere keer dat U ons bezoekt wordt Uw behandelplan nagelopen. Hier merkt U niets van doch dit speelt een heel belangrijke rol op de achtergrond. Wij zijn ervan overtuigd dat niet iedereen op hetzelfde moment dezelfde zorg moet krijgen. Dat klinkt misschien vreemd maar is juist bedoeld om onze behandelingen voor U zo succesvol mogelijk te laten worden.

Wij behandelen op basis van een viertal “mondniveaus” die bepalen welke therapie op dat moment de meeste kwaliteit oplevert. Even een blik in onze en Uw keuken als het ware, hopelijk zonder al te veel vakjargon.

Niveau I:  tandvlees.

Tandvlees dient gezond te zijn daar iedere (restauratieve) behandeling  aan prognose verliest indien dit niet het geval is. Het is het fundament van Uw gebit. Maken van bijvoorbeeld kronen is hier volgens ons niet geïndiceerd. Indien Uw mond zich op dit niveau bevindt, heeft het onder controle krijgen van de tandvleesproblematiek prioriteit.

Niveau II:  cariës.

Wanneer Uw tandvlees gezond is, is het zaak ook Uw tanden gezond te krijgen dan wel te houden. Op dit niveau worden eventuele gaatjes gerepareerd. Verder wordt hier geëvalueerd of het bestaande bacterie-evenwicht goed is voor Uw mond. Terugkoppeling naar niveau I en overlap met deze is mogelijk.

Niveau III: functiebehoud.

Wanneer Uw mond zich op dit niveau bevindt, dan zijn de microbiële problemen uit voorgaande niveaus onder controle. Hier kan gekeken worden naar meer duurzame behandelingen om Uw gebitsfunctie op de langere termijn veilig te stellen.

Kort samengevat dienen eerst de microbiële problemen in de mond onder controle te zijn vooraleer aan ‘luxe’ tandheelkunde gedacht mag worden. Let wel het onder controle hebben, betekent geenszins opgelost helaas. Belangrijk blijft dus dan ook hier de periodieke controle. Dit onder controle hebben van de schadelijke bacteriën is niet één twee drie goed vast te stellen dan wel bereikt, jarenlange evaluatie en behandelingen op lager niveau gaan hieraan doorgaans vooraf. Terugkoppeling naar niveau I en II en overlap met deze blijft mogelijk. 

Niveau IV: functieherstel.

Ondanks veel zorg en aandacht zijn wij geen tovenaars. Er kan helaas een tijd komen, waar afscheid is genomen van Uw eigen tanden en kiezen. Het vervaardigen van een volledige gebitsprothese is hier de aangewezen behandeling. Al dan niet later in combinatie met implantaten.


Uiteindelijk zijn onze eigen tanden en kiezen de beste implantaten die een mens zich wensen kan. Wij streven daar dan ook naar, een leven lang.